The Chair's Team

Professor

André Uhde  

Prof. Dr. André Uhde

Office: Q5.301
Phone: +49 5251 60-5650
E-mail: andre.uhde@uni-paderborn.de

Office hours:

by appointment


Sekretariat

Julia Klimeck  

Julia Klimeck

Office: Q5.304
Phone: +49 5251 60-2927
E-mail: julia.klimeck@uni-paderborn.de

Office hours:

Tuesday & Wednesday: 8:30 a.m. - 12:00 p.m.
Monday & Thursday: only by E-Mail

Holiday: 14.07. - 04.08.2023


Research Assistants

Sarah Herwald  

Sarah Herwald

Office: Q5.307
Phone: +49 5251 60-2363
E-mail: sarah.herwald@uni-paderborn.de

Office hours:

nach Vereinbarung


Simone Voigt  

Simone Voigt, M.Sc.

Office: Q5.307
Phone: +49 5251 60-2928
E-mail: simone.voigt@uni-paderborn.de

Office hours:

nach Vereinbarung


Student Assistants

Dominik Hanke  

Dominik Hanke

Office: Q5.310
Phone: +49 5251 60-5559
E-mail: dominik.hanke@wiwi.uni-paderborn.de

Office hours:

nach Vereinbarung


Visiting Lecturer

  Peter Bruhns

 

                                                    E-Mail: peter.w.bruhns@gmx.net

Coaches for the TAF-Module (ST 2022)

Timur Tagiyev Investments
Jonas Ahrens Finance

 For coaching appointments see PANDA course of module W1202 "Taxation, Accounting & Finance".

Former Team Members

 • Helena Becker (Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG)
 • Franziska Beckmann (Portheine & Partner)
 • Jarno Bergmeier
 • Daniel Erhard
 • Dr. Till Förstemann (Deutsche Bundesbank)
 • Dr. Benjamin Hippert (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
 • Sebastian Hoppe (University of Paderborn)
 • Robin Kemper
 • Marco Kerkemeier (FernUniversität Hagen)
 • Nina Klocke (Universität Paderborn)
 • Marcel Lengacher (Commerz Business Consulting GmbH)
 • Armen Lakhdoyan (MVZ Labor Krone GbR)
 • Thomas Müller
 • Julia M. Schmid (Goldbeck GmbH)
 • Lea Schmuck
 • Sonja Warkulat (Universität Duisburg-Essen)
 • Laura Weigelt (KPMG Bielefeld)
 • Dr. Sascha Tobias Wengerek (Deutsche Bundesbank)
 • Daniel Winkler (Bankhaus Metzler)
 • Fangqian Zhu (Ems Berufskolleg)