Lehr­an­ge­bot im Be­reich TAF

Ba­che­lor

Wintersemester

Modul

Modulname

ECTS

Sprache

Hochschullehrer

Organisation

Materialien & Infos

W2216 TX1 Unternehmensbesteuerung 5 DEU Prof. Dr. Jens Müller, Jun.-Prof. Regina Ortmann, Ph.D. Katharina Wittek  
Sommersemester

Modul

Modulname

ECTS

Sprache

Hochschullehrer

Organisation

Materialien & Infos

W3221

TXS Tax Systems around the World

5

ENG

Jun.-Prof. Regina Ortmann, Ph.D.

Maike Kipka

PANDA
PAUL­ 

Mas­ter

Wintersemester

Modul

Modulname

ECTS

Sprache

Hochschullehrer

Organisation

Materialien & Infos

W5202 Verrechnungspreise im Spannungsfeld zwischen Steuerung und Besteuerung 10 DEU Prof. Dr. Michael Ebert / Jun.-Prof. Regina Ortmann, Ph.D. Jun.-Prof. Regina Ortmann, Ph.D.

PANDA

PAUL

Sommersemester

Modul

Modulname

ECTS

Sprache

Hochschullehrer

Organisation

Materialien & Infos

W4222

Internationale Besteuerung

10

DEU

Jun.- Prof. Regina Ortmann, Ph.D. / Dr. Henning Giese Dr. Henning Giese

PANDA
PAUL­ 

Ab­schluss­a­r­bei­ten

Winter-/Sommersemester

Modul

Modulname

ECTS

Sprache

Hochschullehrer

Materialien & Infos

 

Bachelorarbeit

10

DEU/ENG

Jun.-Prof. Regina Ortmann, Ph.D.

PANDA
PAUL

  Masterarbeit 20/30 DEU/ENG Jun.-Prof. Regina Ortmann, Ph.D.

PANDA
PAUL